BEKÖP BİLGİLENDİRME METNİ

1. AMAÇ

Bu doküman; ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.’nin faaliyetleri sırasında, muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için uyguladığı tedbir ve önlemler hakkında ilgili tarafların (Halk/kamu birimleri/ziyaretçileri vb.) bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

02.03.2019 tarihli 30702 sayılı yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1‘inde yayınlanan ve bu tehlikeli maddelerden ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.’nin faaliyetleri sırasında depoladığı/kullandığı veya operasyonlarına dâhil ettiği proseslerdeki faaliyetleri kapsar.

3. TANIM VE TARİFLER

GR: Güvenlik Raporu

Kuruluş: ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.

Yönetmelik: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

4. GÜVENLİK RAPORU FAALİYETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

4.1.Kuruluşun İsmi ve Tam Adresi:

Kuruluşun faaliyet belgesinde kayıtlı ticari ismi; ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. olup Kavaklı Mah. Kavaklı Sok. No: 1B 10100 Karesi/Balıkesir adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

4.2. Kuruluşun Yönetmelik Kapsamı

ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Madde-7’de belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak gerekli beyanlarını yapmış (Resmi bildirim sayfası Ek-1’de verilmiştir.) ve üst seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Kuruluş kapsamı gereği bu yönetmeliğe tabidir ve madde-11’da hazırlanması istenen “Güvenlik Raporu’nu” hazırlayarak kayıt altına almıştır.

4.3. Kuruluşun Faaliyeti Hakkında Özet Bilgi

Kuruluş; toplam 468924 m2 yüzölçümlü açık alan üzerinde, 18713 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar, anfo, av fişeği, kurusıkı ses mermisi, plastik tapalar, 9x19 mm, 5.56x45 mm, 7.62x39 mm, 7.62x51 mm, 7.62x54 mm, 12.7x99 mm, 12.7x108 mm çapındaki fişekler ve farklı tipte mermiler ile boxer kapsül ve kimyasal karışımının (eczası) imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. Proses yaklaşımları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Av Fişek Üretimi: Av fişeklerinin üretimi, hassas dolum yapabilme kabiliyetine sahip, tam otomatik makineler ile C.I.P normlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrı bir hacimde bulunan makinelere ait kazanlara, kapsüllü kovan, saçma ve plastik tapalar yüklenir. Ayrıca her makineye ait, barutların otomatik beslemesinin yapıldığı iklimlendirme odaları mevcuttur. Makine, sırasıyla kapsüllü kovan, barut, tapa ve saçmaları besleme haznelerine alarak montaj işlemini gerçekleştirir. Üzerinde bulunan elektronik denetleyiciler ile barut ve saçma gramajlarını kontrol eder. Montajı tamamlanan fişeklerin, balistik test cihazında atışları yapılarak, istenilen kalite değerleri sağlandıktan sonra baskı ve paketlenmesi yapılmaktadır.

Kurusıkı Ses Mermisi Üretimi; Kurusıkı ses mermileri, hassas dolum yapabilme kabiliyetine sahip, tam otomatik makineler ile C.I.P normlarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Makine, otomatik olarak kapsüllü kovan, barut ve plastik tapanın montajını gerçekleştirir. Üzerinde bulunan elektronik denetleyiciler ile barut gramajı kontrol edilir. Montajı tamamlanan mermilerin, fonksiyon ve balistik atışları yapılarak, istenilen kalite değerlerine uygunluğu sağlanır.

9x19 mm Fişek Üretimi; 9 mm fişekler kovan, kapsül, barut ve merminin birleştirilmesi ile meydana gelmektedir. İlk aşamada kovan yüksükleri, çok istasyonlu eksantrik preslerde soğuk şekillendirme metoduyla dövülerek kovan haline getirilir. Preslerden çıkan kovanlar normalleştirme (gerilim giderme) işlemine tabi tutulur. Daha sonra kanal açma ve boy kesme işlemleri gerçekleştirilerek, elektronik kontrollü makinelerde görüntü işleme teknolojisi kullanılarak, hem ebat hem de görsel olarak kontrol edilir ve kapsül montajına hazır hale getirilir. İkinci aşamada gömlek yüksükleri, kurşun nüve ile birlikte montaj preslerinde dövülerek mermi üretimi gerçekleştirilir.

Son aşamada kapsüllü kovanlar, barut ve mermi ile birlikte otomatik montaj makinelerinde birleştirilerek fişek haline getirilmektedir. Makine üzerinde bulunan elektronik ve mekanik denetleyiciler vasıtası ile barut gramajı, boy ve form kontrolü yapılmaktadır. Fişekler, balistik test laboratuvarında belli başlı mühimmat testlerine (vuruş hassasiyeti, elektronik basınç ve hız ölçümü, barut ve kapsül uyumu, kapsül hassasiyeti, sızdırmazlık, fonksiyon ve emniyet, çekme ve sertlik ölçümü, mermi yolu doğruluğu, aşırı hava şartları (+52°C / -54°C)) tabi tutularak, standartlara (EPVAT; SAAMI, CIP; NATO) uygun bir şekilde üretimin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

5.56x45 mm, 7.62x39 mm, 7.62x51mm, 7.62x54 mm 12.7x99 mm ve 12.7x108 mm Fişek Üretimi; Fişeklerin üretimi, hassas dolum yapabilme kabiliyetine sahip, tam otomatik makineler ile askeri ve sivil kullanıma uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Makine, kapsüllü kovan, barut ve merminin otomatik olarak montajını yapmakta ve üzerinde bulunan elektronik ve mekanik denetleyiciler vasıtası ile barut gramajı, boy ve form kontrolünü gerçekleştirmektedir. Fişekler, balistik test laboratuvarında belli başlı mühimmat testlerine (vuruş hassasiyeti, elektronik basınç ve hız ölçümü, barut ve kapsül uyumu, kapsül hassasiyeti, sızdırmazlık, fonksiyon ve emniyet, çekme ve sertlik ölçümü, dağılım, terminal etki, iz performansı, aşırı hava şartları (+52°C / -54°C)) tabi tutularak, standartlara (EPVAT; SAAMI, CIP; NATO) uygun bir şekilde üretimin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Boxer Kapsül Üretimi; Kupa, örs ve kimyasal karışımın (ecza) birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Kupa ve örs, eksantrik preslerde progresif ve kesme kalıpları kullanılarak imal edilmektedir. Montaj hattına, özel olarak dizayn edilmiş bir taşıma kabı ile getirilen ecza, burada kupa ve örs ile birleştirilerek kapsül haline getirilir. Üretilen tüm kapsüller, elektronik kontrollü ebat muayene makinesinde kontrol edildikten sonra hassasiyet testine tabi tutulur. İstenilen kalite standartları sağlandıktan sonra ambalaj ve paketleme işlemleri gerçekleştirilir.

Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı Üretimi; Amonyum nitrat, emülsiyon ve duyarlılık arttırıcı solüsyonun karıştırılması ile elde edilen suya dayanıklı patlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Emülsiyon üretimi; amonyum nitrat, oksitleyici tuz ve su kullanarak hazırlanmış oksidizer çözeltisi, yağ ve mum ile yüksek devirde karıştırılarak gerçekleştirilir. Emülsiyon ve amonyum nitrat yatay karıştırıcıda karıştırılarak ürün bunkerine alınır, pompa ile kartuşlama makinasına basılır ve mikserde duyarlılık arttırıcı solüsyon ile karıştırıldıktan sonra istenilen çap ve uzunluklarda polimerik filmler içerisine klipslenmek suretiyle kartuşlanır. Soğutma işlemi uygulanan kartuşlar, karton koliler içerisine koyulur ve belirlenen düzen içerisinde paletlere istiflenerek depolanır. Barkodlama sistemi kullanılarak, tüm kartuş, koli ve ürün paletlerine karekod basılarak izlenebilirlik sağlanmaktadır. Üretim esnasında belirli aralıklarla numuneler alınarak, karışımın yoğunluk değeri düzenli olarak kontrol edilir ve bu şekilde ürün kalitesinin standart kalite değer aralıklarında tutulması sağlanır. Kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar, tetikleyici olarak kapsül kullanılması ile patlatılır.

Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı Madde (Ağır ANFO) Üretimi; Amonyum nitrat, mazot, emülsiyon ve mikro cam baloncukların karışımı ile elde edilen suya dayanıklı patlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Emülsiyon üretimi, amonyum nitrat ve su kullanarak hazırlanmış oksidizer çözeltisi, belirli oranlarda hazırlanmış olan yağ karışımı ile karıştırılarak gerçekleştirilir ve üretilen emülsiyon, yarı mamül olarak stok tanklarına alınır. Bunker içerisindeki amonyum nitrat auger kullanılarak helezonik sistem ile taşınması esnasında augere bağlı bulunan mazot dozlama hatları yardımıyla auger içerisine mazot dozlanır ve homojenik bir karışımı elde edilir. Elde edilen homojen karışım helezonik karıştırıcı içerisine alınarak, karıştırıcıya bağlı bulunan dozlama hatları yardımıyla emülsiyon ve mikro cam baloncuklar ile karıştırılır. Bu şekilde ürün haline gelen karışım daha sonrasında ürün bunkerine, oradan da kartuşluma makinasına alınarak istenilen çap ve uzunluklarda polimerik filmler içerisine kliplenmek suretiyle kartuşlanır. Kartuşlanmış olan yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcı, karton koliler içerisine koyulur ve belirlenen düzen içerisinde paletlere istiflenerek depolanır. Barkodlama sistemi kullanılarak, tüm kartuş, koli ve ürün paletlerine karekod basılarak izlenebilirlik sağlanmaktadır. Üretim esnasında belirli aralıklarla numuneler alınarak, karışımın yoğunluk değeri düzenli olarak kontrol edilir ve bu şekilde ürün kalitesinin standart kalite değer aralıklarında tutulması sağlanır. Yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıların tetikleyici olarak kullanılması ile patlatılır.

ANFO Üretimi; Piril poröz amonyum nitrat ile mazot karışımı olarak tanımlanmaktadır. Emülsiyon patlayıcıların aksine suya karşı dayanımları bulunmamaktadır. ANFO üretiminde ilk olarak, big bagler içerisinde bulunan amonyum nitrat, vinç yardımıyla taşınarak, nitrat dolum bunkerine boşaltılır. Bunker içerisindeki amonyum nitrat auger kullanılarak helezonik sistem ile taşınması esnasında augere bağlı bulunan mazot dozlama hatları yardımıyla auger içerisine mazot dozlanır ve homojenik bir karışımı elde edilir. Auger çıkışında homojen olmuş amonyum nitrat ve mazot karışımı ürün bunkerine alınır. Daha sonrasında dolum makinası yardımıyla bunker içerisinde bulunan karışım, tartımı yapılarak sıvı geçişini engelleyecek şekilde temin edilmiş 25 kg’lık katmanlı çuvallara doldurulur ve çuvalların ağzı dikiş makinasıyla dikilerek kapatılır. Dikim işlemi sonrası sevkiyata hazır hale gelen ANFO çuvalları paletlere istiflenmek suretiyle depolanır. Barkodlama sistemi kullanılarak, tüm çuval ve ürün paletlerine karekod basılarak izlenebilirlik sağlanmaktadır. Üretim esnasında hem akış ölçer yardımıyla hem de belirli aralıklarla numuneler alınarak, karışım içerisindeki mazot yüzdesi düzenli olarak kontrol edilir ve bu şekilde ürün kalitesinin standart kalite değer aralıklarında tutulması sağlanır. ANFO tip patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıların tetikleyici olarak kullanılması ile patlatılır.

Elektriksiz kapsül üretimi; Müşteri taleplerine göre şok tüpler ile farklı gecikme değerlerine sahip kapsül başlıklarının birbirine montajlanması sonucunda birleştirilmiş son ürün, elektriksiz kapsül olarak tanımlanmaktadır. Yer altı veya yer üstü gibi farklı bölge kullanımlarına göre farklı kombinasyonlar kullanılmaktadır. Kombinasyonlar kapsül başlıklarındaki gecikme değerlerine göre belirlenmektedir. Kullanım amacına göre de yardımcı ekipman olarak kırmızı klips, renkli yüzey blokları kullanılmaktadır. Montaj esnasında öncelikle şok tüpler istenen metrajda sarımı yapılarak kesilir, sabitlenir. Daha sonra şok tüpün bir ucuna kaynak işlemi uygulanarak ürün etiketi yapıştırılır. Şok tüpün diğer ucu sızdırmaz kauçuk tıkaç ile kapsül başlıklarına tutturularak klipsleme işlemi yapılır. Barkodlama sistemi kullanılarak, paketlenmiş olan ürünlerin karekod yardımı ile izlenebilirliği sağlanmaktadır.

4.4. Büyük Kazaya Sebep Olabilecek Tehlikeli Maddelerin Temel Zararlılık Açıklamaları

Tehlikeli Maddenin Adı Temel Zararlılık Kodu ve Açıklaması
Amonyum Nitrat H272: Yangını güçlendirir, Oksitleyici.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar
Anfo (Tip B) H201: Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351: Kansere yol açma şüphesi var
Sodyum Nitrit H272: Yangını güçlendirebilir, oksitleyici.
H301: Yutulması halinde toksiktir.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H350 Kansere yol açabilir.
Motorin H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H373: Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Antimon Trisülfit H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
Asetik Asit H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sodyum Perklorat H271: Yangına veya patlamaya yol açabilir, güçlü oksitleyici.
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
Nitrik Asit H272: Yangını güçlendirebilir, oksitleyici.
H290: Metalleri aşındırabilir.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H331: Solunması halinde toksiktir.
EUH071: Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
Ağır Anfo(Tip E) H203: Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
Sülfürik Asit H290: Metalleri aşındırabilir.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Nitroselüloz H228: Alevlenir katı.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açar.
Barut H203: Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H300: Yutulması halinde öldürücüdür.
H310: Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksit etki.
Amonyum Nitrat Çözeltisi H272: Yangını güçlendirir, Oksitleyici.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Solunum yolu tahrişine yol açar.
LPG H220: Çok kolay alevlenir gaz.
H280: Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
Pentaeritritol Tetranitrat H200: Kararsız patlayıcı. H201: Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.

4.5. Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılacaklara Dair Bilgi

Kuruluş içerisinde yukarda belirtilen tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük endüstriyel bir kaza yaşanması durumunda yürürlükte bulunan “ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. Acil Durum Eylem Planı” direktifleri doğrultusunda acil durum yönetimine başlanır.

 • Kuruluş içerisinde uygun donanımlara sahip, eğitimli personellerden oluşan kurtarma, söndürme, koruma, ilk yardım ve acil durum yönlendirme ekibi bulunmaktadır. Bu birim ve ekip büyük bir kaza yaşanması durumunda hemen olay yerine gider ve olay yeri güvenliğini sağlayarak tehlikeli maddenin cinsine göre kendini riske etmeyecek şekilde uygun müdahale yöntemini uygular.
 • Acil durum anonsunun algılanması ile bir taraftan olay yerine müdahale edilirken, bir yandan da santral görevlisi ya da güvenlik birimi; Acil Durum Haberleşme Prosedürüne göre işyeri yetkililerine ve olaya müdahale edilmek üzere bağlı bulunulan belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetlerini (Ambulans, Polis, jandarma vb.) arayarak aşağıdaki bilgileri paylaşır.
  • Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
  • İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
  • Kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler.
  • Acil durum senaryosuna göre uygulanan önlemleri.
  • İrtibat için kuruluş içi acil durum yönetim merkezinde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan kişinin isim ve iletişim bilgilerini.
 • İSG Müdürü veya Acil Durum Yönetim Ekibinin yetkilendireceği bir/birkaç kişi olay ile ilgili yukarda verilen bilgileri eş zamanlı olarak Valiliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir.
 • İSG Müdürü kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim sisteminde yer alan kaza raporlama bölümünü doldurur ve çıktısını alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderir. Kazanın orta ve uzun dönem etkilerinin hafifletilmesi ve bu tip bir kazanın tekrarlanmasının önlenmesine ilişkin yeni bilgilerin elde edilmesi veya ileri bir araştırma sonucu, daha önce verilen bilgileri değiştiren ek bulguların elde edilmesi durumunda bilgiler güncellenir.

4.6. Kuruluşta Senaryo Edilen Meydana Gelebilecek Büyük Kazalara İlişkin Önlemler ile İnsan Sağlığına ve Çevreye Potansiyel Etkilerine Dair Bilgi

ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş; üretim faaliyetler sebebi ile karşılaşabileceği büyük kaza senaryolarını Kantitatif Risk Değerlendirme çalışmaları doğrultusunda belirlemiş; bu kaza senaryolarını, kaza senaryolarının yaşanmaması için almış olduğu güvenlik önlemlerini ve kazanın yaşanması durumundaki kontrol yöntemlerini “Büyük Kaza Senaryo Formları” ile dokümanter ederek kayıt altına almıştır. Bu kaza senaryoları 3 ana başlık altında aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

 • Üretim tesislerindeki (Patlayıcı madde üretim tesisleri) oluşabilecek herhangi bir etki sonrası patlama ve yangın
 • Patlayıcı üretiminde kullanılan motorinin, bulunduğu tanklardan dökülerek çevreye yayılması
 • Patlayıcı madde depolarında oluşabilecek patlama ve yangın

Yukarda bahsedilen kaza senaryolarının yaşanmaması için kuruluş içerisinde alınan genel önlem uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Organizasyonel Önleyici Tedbirler; Tesiste tüm makinelerin kullanımı ve herhangi bir acil durumda alınması gereken tedbirler ile ilgili talimatlar hazırlanmış, alanlara asılmış ve ilgili personele bildirilmiştir. Yapılan tatbikatlar ile hazırlanan talimatların uygunluğu test edilmektedir. Özellikle büyük endüstriyel kazalara neden olabilecek bölgelere alınacak personelin adli sicil kayıtları, herhangi bir risk oluşması halinde alınması gereken tedbirler, önleyici faaliyetin önemi vb konularında işe başlamadan önce bilgilendirilir. Personel işe başladığında tek başına hemen çalıştırılmaz. Personelin teknik bilgisi ile diğer personelle iletişimleri, stres yönetimi vb. konularda irdelenir. Dikkat dağınıklığı, herhangi bir şekilde şiddete eğilimli olması veya çabuk sinirlenmesi durumların tespit edilmesi durumunda gerekli düzenlemeler hemen gerçekleştirilir. Teknik Önleyici Tedbirler; Tesislere herhangi yeni bir makine alınması aşamasında, satın alınacak malzemenin teknik yeterliliğinin yanı sıra olası kazalara karşı koruyucu önlemler hakkında bilgi alınmaktadır. Üretilen ürün tehlikeli madde olmasına rağmen tek başına herhangi bir şekilde yanma veya patlama riski bulunmamaktadır. Üretilen ürünlerin özelliklerine göre ağır bir basınç altında veya fitil/kapsül vb. tetikleyici ile ateşlenmesi halinde patlama riski bulunmaktadır. Bu nedenle üretim sırasında veya depolama alanında yarı ürün veya ürünün herhangi bir ateşleyici ortam olmaması için risk değerlendirme çalışmasında belirtilen gerekli önlemler alınmıştır. (Patlayıcı madde depolama alanlarında elektrik bağlantılarının bulunmaması, patlayıcı madde üretimi yapılan tesislerdeki elektrikli sistemlerin kıvılcım ve ark çıkarmaz özellikte olması, malzemeye uygun özellikte yeteri miktarda yangın söndürücü sistemlerin bulunması gibi). Proses sistemlerinde (üretim hattı tank, pompa gibi) bulunan sensörlerin çalışmadığında alarm sistemleri devreye girmektedir. Tesisler, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine uygun olarak diğer tesislerden belli bir mesafede inşa edilmiş olup fabrikanın kurulduğu yerin konumu gereği yerleşim yerleri ile arasında tepeler bulunmaktadır.

Kuruluş içerisinde alınan her önleme rağmen yaşanabilecek bir yangın ve patlama durumunda insan ve çevre üzerinde; buhar bulutu patlaması, toksik bulut, termal radyasyon, yüksek basınç ve toksik etki gibi sonuçlar ile karşılaşılabileceği öngörülmüştür. Ancak kuruluş içerisinde yapılan kaza frekansı hesaplamaları sonucunda, kaza ihtimallerinin uygulanan ve önerilen güvenlik bariyerleri etkisi ile yönetmelikte belirlenen büyük endüstriyel kaza frekans sınır değerinin altında olduğu görülmüştür.

4.7.Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Etkilerinin Azaltılmasına Dair Bilgi

ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve etkilerinin en aza indirilmesine yönelik Acil Durum Eylem Planını hazırlamış ve uygulamaya sokmuştur. Kuruluşun Acil Durum Eylem Planında; acil hizmet birimleriyle irtibata geçmekte dâhil, olağan koşulların dışında tehlike arz eden her durum için önleme, tahliye, kurtarma, zarar azaltma yöntemlerini ve tahliye-sığınak planları gibi durumları detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Tanımlanan senaryolara hazırlıklı olmak için her yıl uygulanan önlemler tatbikatlar ile izlenir ve kayıt altına alınır. Bu yaklaşım kuruluşun kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamaktadır.

4.8. Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Acil Hizmet Birimleriyle İşbirliğine Dair Bilgi

ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş, Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi içinde yer almamaktadır. Bu nedenle tesiste meydana gelebilecek potansiyel büyük endüstriyel bir kaza durumunda kriz yönetimi Acil Hizmet birimleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlükleri ile yönetilecektir. Kuruluş içerisinde büyük endüstriyel bir kazanın yaşanması durumunda acil hizmet birimleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüklerine aşağıdaki bilgileri paylaşır.

 • Firmanın adı ve adresi
 • Olay yeri ve saati
 • Kazanın firma içerisinde gerçekleştiği bölümü (depo alanları, patlayıcı tesisleri, mühimmat tesisi vb.)
 • Kazanın türü (yangın, patlama, kimyasal sızıntı, toksik yayılım, radyoaktif yayılım vb.)
 • Kazanın meydana geldiği ekipman/ekipmanlar (Tank, boru, buhar kazanı, silo vb.)
 • Ekipman içerisinde bulunan tehlikeli madde

Kuruluş içerisinde, yaşanabilecek olaylara müdahale etmek için eğitim almış ve özel donanıma sahip firma personellerinden oluşan müdahale ekipleri, dışarından destek geldiğinde ilgili ekibin kontrolüne girer ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket eder. Kuruluş da meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim sisteminde yer alan kaza raporlama bölümünü doldurur ve çıktısını alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.

Bekra

Bekra